C18反相色谱柱TSKgel ODS-100V/100Z

报价面议
 • 品牌TSK-GEL
 • 供货周期一周
 • 规格 各种
 • 货号 各种

东曹(上海)生物科技有限公司

 • 营业执照已审核
 • 品牌性质生产商
 • 银牌会员第11年
 • 信用积分3247
 • 反馈速度21-24小时
 • 同类耗材
400-825-6296 仪器信息网认证,请放心拨打

产品介绍

TSKgel ODS-100V色谱柱为通用型C18柱,适用于质量控制及研发过程中大多数物质的分离。由于采用了独特的表面键合及封端技术,有效地限制了碱性,酸性和金属螯合物质的二次相互作用。

TSKgel ODS-100V色谱柱对于极性化合物具有较强的保留能力。这类化合物通过疏水性缔合作用并借助其自身极性基团与TSKgel ODS-100V色谱柱较强的极性表面间的交互作用而被保留下来。除了较强的保留能力外,这些色谱柱对于极性化合物还有更好的选择性。

TSKgel ODS-100V单交联键合方式,确保其可以使用100%水作为流动相并具有稳定的保留。除了传统的5微米粒径外,我们还可以提供3μm粒径的TSKgel ODS-100V色谱柱。3μm粒径的色谱柱非常适合于高通量LC/MS的分析,可以进行快速,高分辨率的分离分析。


TSKgel ODS-100Z 色谱柱含有高密度单交联C18键合相,对分子量较小的化合物的分离达到最大的保留和更好的分离选择性。彻底的封端可以防止样品组分与残余硅醇基发生二次相互作用。

我们可以提供粒径为3μm和5μm的TSKgel ODS-100Z色谱柱,这些色谱柱各批次之间有着良好的批次重复性。

TSKgel ODS-100Z色谱柱的特点:
1、单层键合官能团和彻底的封端技术使柱子具有以下特性
2、C18配体密度较高(20% C)
3、硅醇基最小相互作用
4、良好的批次再现性
5、良好的通用TSKgel色谱柱,适合高通量分析。
产品规格
ODS-100V 5 μm分析柱

产品名称粒径色谱柱尺寸(内径*长度)产品货号
TSKgel ODS-100V5μm        2.0mm I.D.*1.0cm22708
TSKgel ODS-100V 5μm        2.0mm I.D.*2.0cm22709
TSKgel ODS-100V 5μm        2.0mm I.D.*3.5cm22710
TSKgel ODS-100V 5μm        2.0mm I.D.*5.0cm21457
TSKgel ODS-100V 5μm        2.0mm I.D.*7.5cm22711
TSKgel ODS-100V 5μm        2.0mm I.D.*10.0cm22712
TSKgel ODS-100V 5μm        2.0mm I.D.*15.0cm21458
TSKgel ODS-100V 5μm        2.0mm I.D.*25.0cm22713
TSKgel ODS-100V 5μm        3.0mm I.D.*2.0cm22714
TSKgel ODS-100V 5μm        3.0mm I.D.*3.5cm22715
TSKgel ODS-100V 5μm        3.0mm I.D.*5.0cm22716
TSKgel ODS-100V 5μm        3.0mm I.D.*7.5cm22717
TSKgel ODS-100V 5μm        3.0mm I.D.*10.0cm22718
TSKgel ODS-100V 5μm        3.0mm I.D.*15.0cm22719
TSKgel ODS-100V 5μm        3.0mm I.D.*25.0cm22720
TSKgel ODS-100V 5μm        4.6mm I.D.*2.0cm22721
TSKgel ODS-100V 5μm        4.6mm I.D.*3.5cm22722
TSKgel ODS-100V 5μm        4.6mm I.D.*5.0cm22723
TSKgel ODS-100V 5μm        4.6mm I.D.*7.5cm22724
TSKgel ODS-100V 5μm        4.6mm I.D.*10.0cm22725
TSKgel ODS-100V 5μm        4.6mm I.D.*15.0cm21455
TSKgel ODS-100V 5μm        4.6mm I.D.*25.0cm21456


ODS-100V 3μm分析柱

产品名称粒径色谱柱尺寸产品货号
TSKgel ODS-100V3μm         1.0mm I.D.*3.5cm21838
TSKgel ODS-100V 3μm        1.0mm I.D.*5.0cm21839
TSKgel ODS-100V 3μm        2.0mm I.D.*1.0cm21814
TSKgel ODS-100V 3μm        2.0mm I.D.*2.0cm22700
TSKgel ODS-100V 3μm        2.0mm I.D.*3.5cm21813
TSKgel ODS-100V 3μm        2.0mm I.D.*5.0cm21812
TSKgel ODS-100V 3μm        2.0mm I.D.*7.5cm21811
TSKgel ODS-100V 3μm        2.0mm I.D.*10.0cm21938
TSKgel ODS-100V 3μm        2.0mm I.D.*15.0cm21810
TSKgel ODS-100V 3μm        2.0mm I.D.*25.0cm22701
TSKgel ODS-100V 3μm        3.0mm I.D.*2.0cm22702
TSKgel ODS-100V 3μm        3.0mm I.D.*3.5cm22703
TSKgel ODS-100V 3μm        3.0mm I.D.*25.0cm22704
TSKgel ODS-100V 3μm        4.6mm I.D.*2.0cm22705
TSKgel ODS-100V 3μm        4.6mm I.D.*3.5cm22706
TSKgel ODS-100V 3μm        4.6mm I.D.*5.0cm21831
TSKgel ODS-100V 3μm        4.6mm I.D.*7.5cm21830
TSKgel ODS-100V 3μm        4.6mm I.D.*10.0cm21940
TSKgel ODS-100V 3μm        4.6mm I.D.*15.0cm21829
TSKgel ODS-100V 3μm        4.6mm I.D.*25.0cm22707


ODS-100Z 5μm分析柱

产品名称粒径色谱柱尺寸(内径*长度)产品货号
TSKgel ODS-100Z5μm2.0mm I.D.*1.0cm22748
TSKgel ODS-100Z 5μm2.0mm I.D.*2.0cm22749
TSKgel ODS-100Z 5μm2.0mm I.D.*3.0cm22750
TSKgel ODS-100Z 5μm2.0mm I.D.*5.0cm21460
TSKgel ODS-100Z 5μm2.0mm I.D.*7.5cm22751
TSKgel ODS-100Z 5μm 2.0mm I.D.*10.0cm22752
TSKgel ODS-100Z 5μm2.0mm I.D.*15.0cm21459
TSKgel ODS-100Z 5μm2.0mm I.D.*25.0cm22753
TSKgel ODS-100Z 5μm3.0mm I.D.*2.0cm22754
TSKgel ODS-100Z 5μm3.0mm I.D.*3.5cm22755
TSKgel ODS-100Z 5μm3.0mm I.D.*5.0cm22756
TSKgel ODS-100Z 5μm3.0mm I.D.*7.5cm22757
TSKgel ODS-100Z 5μm3.0mm I.D.*10.0cm22758
TSKgel ODS-100Z 5μm3.0mm I.D.*15.0cm22759
TSKgel ODS-100Z 5μm3.0mm I.D.*25.0cm22760
TSKgel ODS-100Z 5μm4.6mm I.D.*2.0cm22761
TSKgel ODS-100Z 5μm4.6mm I.D.*3.5cm22762
TSKgel ODS-100Z 5μm4.6mm I.D.*5.0cm22763
TSKgel ODS-100Z 5μm4.6mm I.D.*7.5cm22764
TSKgel ODS-100Z 5μm4.6mm I.D.*10.0cm22765
TSKgel ODS-100Z 5μm4.6mm I.D.*15.0cm21461


ODS-100Z 3μm分析柱

产品名称粒径色谱柱尺寸(内径*长度)产品货号
TSKgel ODS-100Z3μm 2.0mm I.D.*1.0cm22726
TSKgel ODS-100Z 3μm 2.0mm I.D.*2.0cm22727
TSKgel ODS-100Z 3μm2.0mm I.D.*3.5cm22728
TSKgel ODS-100Z 3μm2.0mm I.D.*5.0cm22729
TSKgel ODS-100Z 3μm2.0mm I.D.*7.5cm22730
TSKgel ODS-100Z 3μm2.0mm I.D.*10.0cm22731
TSKgel ODS-100Z 3μm2.0mm I.D.*15.0cm22732
TSKgel ODS-100Z 3μm2.0mm I.D.*25.0cm22733
TSKgel ODS-100Z 3μm3.0mm I.D.*2.0cm22734
TSKgel ODS-100Z 3μm3.0mm I.D.*3.5cm22735
TSKgel ODS-100Z 3μm3.0mm I.D.*5.0cm22736
TSKgel ODS-100Z 3μm3.0mm I.D.*7.5cm22737
TSKgel ODS-100Z 3μm3.0mm I.D.*10.0cm22738
TSKgel ODS-100Z 3μm3.0mm I.D.*15.0cm22739
TSKgel ODS-100Z 3μm3.0mm I.D.*25.0cm22740
TSKgel ODS-100Z 3μm4.6mm I.D.*2.0cm22741
TSKgel ODS-100Z 3μm4.6mm I.D.*3.5cm22742
TSKgel ODS-100Z 3μm4.6mm I.D.*5.0cm22743
TSKgel ODS-100Z 3μm4.6mm I.D.*7.5cm22744
TSKgel ODS-100Z 3μm4.6mm I.D.*10.0cm22745
TSKgel ODS-100Z 3μm4.6mm I.D.*15.0cm22746
TSKgel ODS-100Z 3μm4.6mm I.D.*25.0cm22747解决方案

 • 制药

东曹(上海)生物科技有限公司

银牌会员第11年

该厂商其他产品